Konteyner Hizmetleri
 


Konteyner Fumigasyon ( İlaçlama)

Konteynerin taşıma sürecinde ,içerisine konulan mal ile kontamine olması sonucu çeşitli bakteri, kir ve koku oluşabilmektedir, sonraki kullanımlarda gerekli dezenfektasyon ve temizleme işlemi gerçekleşmediği taktirde mallar zarar görmekte ve insan sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır.

Sahalarımızda bulunan konteyner dezenfektasyon ve temizleme ekipmanları ile araçların ve konteynerlerin temizliği yapılabilmekte ve taşıma için hijyen koşulları sağlanmaktadır.